Phân tích giá Euro: EUR / USD kiểm tra mức kháng cự trước ECB, Hội nghị cấp cao EU

21.07.2020 Off By admin

Phân tích giá Euro: EUR / USD kiểm tra mức kháng cự tại $ 1,30 trước khi đảo ngược ở mức $ 1,0175. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ trước đó, bạn sẽ thấy rằng EUR / USD luôn được mở ở mức kháng cự nhưng sau đó đảo ngược ở mức kháng cự. Khi bạn nhìn vào EUR / USD, bạn sẽ thấy rằng các đột phá xảy ra ở ba khung thời gian khác nhau (hai phút và năm phút). Các đột phá chính đã xảy ra ở mức giá $ 1,3030 trước khi đảo chiều ở mức kháng cự.

Các nhà giao dịch ngoại hối luôn muốn xem hành động giá và biểu đồ như thế này. Bạn cần có khả năng nhìn thấy xu hướng vì đây là chìa khóa để thành công trong giao dịch. Có rất nhiều chỉ số kỹ thuật hiển thị các mẫu giá này ở định dạng đồ họa đẹp.

Nếu bạn muốn thành công, bạn cần tìm hiểu những chỉ số này là gì và cách chúng giúp bạn xác định mức giá nào sẽ tuân theo. Khi bạn trở nên thoải mái với những công cụ này, bạn sẽ có thể thiết lập mức dừng lỗ của mình và không chỉ dựa vào phỏng đoán và cảm xúc.

Nếu bạn học một vài chỉ số khác nhau và tìm hiểu cách sử dụng chúng, bạn có thể chọn các cặp tiền tệ có khối lượng lớn. Đây là các mẫu hành động giá phổ biến nhất trong biểu đồ ngoại hối.

Các mô hình giá rất rõ ràng và đã được hiển thị lại thời gian trên biểu đồ ngoại hối. Nếu bạn nhìn vào một trong những mô hình giá bạn sẽ thấy rằng rất dễ dàng để phát hiện ra một đột phá.

Có một số nhà giao dịch ngoại hối sẽ mua thấp và bán cao. Họ sẽ giao dịch thị trường trong thời gian ngắn và kiếm lợi nhuận.

Các chỉ số kỹ thuật mà tôi đang sử dụng để giúp tôi tìm hiểu giao dịch này là các chỉ số đơn giản để học và dễ sử dụng. Chúng cho phép bạn xem các mẫu này trong một định dạng đồ họa đẹp và xem cách bạn có thể dự đoán các mẫu.

Ví dụ: nếu bạn thấy một mô hình giá như thế này, trong đó giá di chuyển theo một hướng và đảo ngược nó đi theo hướng khác, thì đó là một sự hỗ trợ mạnh mẽ. Các mức hỗ trợ là các khu vực thường nằm trong khoảng giá $ 1.

Có những lúc giá không ở mức hỗ trợ và nó đảo chiều nhưng không quay trở lại mức hỗ trợ. Nó đảo ngược đến một mức kháng cự.

Bạn có thể đặt mức dừng lỗ mà bạn muốn dừng đảo chiều và ngăn giá chuyển sang mức kháng cự. Mức này sẽ thiết lập mức dừng lỗ.

Lần sau khi bạn nhìn vào biểu đồ, bạn sẽ thấy mô hình này với mức kháng cự. nơi bạn thấy một sự đảo ngược đi đến mức hỗ trợ trước đó.

Nếu bạn có thể xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự, thường sẽ dễ dàng hơn để xác định mức giá nào để giao dịch và sau đó bạn có thể chọn một mức mà bạn có thể giao dịch bằng cách sử dụng mô hình này. Đây là nơi bạn có thể bắt đầu xây dựng một chiến lược giao dịch có lợi nhuận.

Bạn có thể xem các mẫu trong biểu đồ bằng cách sử dụng robot giao dịch ngoại hối. Những robot ngoại hối này có thể giúp bạn xem và tìm hiểu các mẫu trong biểu đồ và giúp bạn giao dịch bằng biểu đồ giá.

Ngoài ra còn có một số nền tảng giao dịch ngoại hối có thể giúp bạn tìm hiểu và xem các mô hình trong biểu đồ để dự đoán giá euro. Những nền tảng này là cách tốt nhất để có được bàn tay của bạn trên các biểu đồ ngoại hối và tìm hiểu các mẫu.

Học hỏi và có thể dự đoán thị trường ngoại hối sẽ cho phép bạn giao dịch chính xác hơn trong thị trường ngoại hối. Bạn có thể sử dụng các mô hình để kiếm nhiều tiền hơn trong thị trường ngoại hối.

Điều rất quan trọng là phải biết các mô hình trong biểu đồ để giao dịch trên thị trường ngoại hối. Bạn có thể bắt đầu giao dịch trên thị trường ngoại hối và trở nên thành công.