Chuyên mục: Tin tức Forex

Đô la Mỹ mắt coronavirus ảnh hưởng đến dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng

Đô la Mỹ mắt coronavirus ảnh hưởng đến dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng 28.04.2020 Off

Khi đồng đô la Mỹ sụp đổ, người tiêu dùng quan tâm chuyển sang tiền PC để giữ cho họ đáng tin cậy. Chỉ cần coronavirus là gì? Theo Charles Knight, một chuyên gia về quét vi-rút tại công ty chống vi-rút AVG, “Thật khó để nói chính xác đây là gì: đó là vi-rút…

By admin

Căng thẳng tài trợ bằng đô la Mỹ có thể được kiểm tra với Đề án Fed FIMA

Căng thẳng tài trợ bằng đô la Mỹ có thể được kiểm tra với Đề án Fed FIMA 03.04.2020 Off

Số lượng khủng hoảng trong nền kinh tế thế giới, khoảng cách ngày càng lớn giữa chủ nợ và con nợ, bất ổn tài chính, thất nghiệp gia tăng và số tài sản được bán làm tài sản thế chấp chỉ là một số vấn đề dẫn đến khủng hoảng tín dụng gần đây. Điều…

By admin