Tác giả: admin

Đô la hàng hóa, cổ phiếu, năng lượng sẽ thấy coronavirus tồi tệ nhất

Đô la hàng hóa, cổ phiếu, năng lượng sẽ thấy coronavirus tồi tệ nhất 30.01.2020 Off

Một câu hỏi phải được đặt ra là liệu đô la, cổ phiếu, năng lượng và hàng hóa sẽ thấy tình huống xấu nhất trong những tháng tới và những năm tới khi coronavirus phát triển. Những câu hỏi này rất quan trọng vì nhiều lý do. Đầu tiên, một đỉnh của giá cả hàng…

By admin

Pool dao bitcoin

Pool dao bitcoin 29.01.2020 Off

Pool dao trong Forex là gì? Đó là một phương pháp sử dụng vô hướng để xác định giá trị của các loại tiền tệ. Bạn giao dịch tiền tệ bằng các phương pháp khác nhau như quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng tương lai, quyền chọn mua và quyền gọi và các…

By admin